להגיע ללידה "מוכנה מכל בחינה":
* טופס מסירת פרטים לצורך "הודעת לידה"

הודעת לידה הינה חובה לצורך דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה, על מנת לרשום את היילוד ובמסגרתה נמסרים פרטים מהיולדת.
טופס מאובטח זה מאפשר לך מסירת הפרטים הנדרשים לדיווח ב"הודעת לידה", ותורם לתהליך שחרור פשוט של היילוד בו לא נידרש רישום היילוד במשרד הקבלה בביה"ח ליס ליולדות ונשים.
* הטופס מאובטח והמידע הנמסר בו חסוי